UYARI: Lütfen Başvuru öncesinde açıklamaları okuyarak proje hedef kitlesi hakkında bilgi sahibi olunuz.

Projenin hedef kitlesi kimlerdir?

Projenin amacı, gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte dijital ortamlarda ve medya araçlarındaki değişen okuryazarlık anlayışının; yeni strateji, yöntem ve tekniklerle öğretmenlere öğretilmesi olduğu için proje hedef kitlesini medya okuryazarlığı dersine girebilme şartını taşıyan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu ölçütün belirlenmesinde Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararları (17.09.2007 tarih ve 155 sayılı, 05.07.2012 tarih ve 97 sayılı, 14.08.2013 tarih ve 113 sayılı) dikkate alınmıştır. Bu kararlar gereği medya okuryazarlığı dersine girebilme şartını sağlayabilecek şu branşlardaki öğretmenler proje katılımcısı olabileceklerdir:

  • Türkçe Öğretmenleri,
  • Sosyal Bilgiler Öğretmenleri,
  • Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri,
  • Ortaokullarda görev yapan, basın yayın yüksekokulları veya iletişim fakültelerinden mezun öğretmenler.

Proje etkinliklerine katılımcı seçiminde söz konusu branş öğretmenlerinin mezun oldukları alandan ziyade görev yaptıkları alan ve okul türü göz önünde bulundurulacaktır. Ülkemizde medya okuryazarlığı dersi 7 veya 8. sınıfta okutulduğu için ortaokullarda görev yapan ve medya okuryazarlığı dersini verebilme şartını taşıyan öğretmenler, özellikle de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için medya okuryazarlığı dersini seçen okullardaki söz konusu branş öğretmenleri  projenin doğrudan hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu nedenle söz konusu öğretmenlere  proje katılımcısı olmalarında öncelik verilecektir.

Öncelik verilecek okullardan öğretmen başvurusunun yetersiz olması durumunda ortaokullardan esasen farklı bir statüye sahip olan Bilim Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) proje hedef kitlesine uygun branştan görev yapan öğretmenler de projeye katılımcı olarak seçilebilecektir.

Başvuru yapan öğretmenler arasından, şartlar uyduğu takdirde, her bölge için her branş grubundan (Türkçe, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri) en az 2 öğretmen seçimi yapılacaktır. Proje etkinlikleri 32 veya 18 kişilik olmak üzere dört sınıf şeklinde yapılacağından, bu seçimle projeye her branş grubundan 32 öğretmen seçilmesine dikkat edilecektir.

Talim ve Terbiye Kurulunun söz konusu tarih ve kararı göz önünde bulundurularak ilgili şartları taşıyan öğretmenlerin başvuruları arasından Devlet İstatistik Enstitüsü ve Devlet Planlama Teşkilatının istatistiki bölge birimleri sınıflandırması dikkate alınarak 12 bölgeden toplamda 96 katılımcı
öğretmen seçimi yapılacaktır. Bu bölgeler şu şekildedir:

İstanbul İstanbul
Batı Marmara Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale
Ege İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
Doğu Marmara Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova
Batı Anadolu Ankara, Konya, Karaman
Akdeniz Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Orta Anadolu Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat
Batı Karadeniz Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Doğu Karadeniz Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane
Kuzeydoğu Anadolu Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan
Ortadoğu Anadolu Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri
Güneydoğu Anadolu Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt

Katılımcı öğretmen seçiminde diğer ölçütlerin sağlandığı durumlarda cinsiyet eşitliği de göz önünde bulundurulacaktır. Bu nedenle talep fazlası tercihlerde cinsiyet bakımından dezavantajlı grubun lehine davranılacak ve dezavantajlı cinsiyet grubuna öncelik tanınacaktır.

Çağrı öncesinde hazırlık çalışmaları kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim yılında medya okuryazarlığı dersini okutan okullar ile, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için medya okuryazarlığı dersini seçen okullar Millî Eğitim Bakanlığından talep edilmiş olup yapılacak başvurular, bu bilgilerle karşılaştırılarak proje ekibi tarafından değerlendirilecektir. Etkinliklere katılacak öğretmenlerin görevli izinli sayılmaları için Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili yazışmalar yapılacaktır.

Proje etkinlikleri 21-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya ve Ankara şehirlerinde yapılacaktır. Açılış töreni ile hazırlayıcı etkinlikler 21-25 Haziran 2019 tarihleri arasında Konya'da, İş birliğine gidilen kurum etkinlikleri ve kapanış töreni ise 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında konaklama, yeme-içme ve seyahat giderleri başta TÜBİTAK olmak üzere yürütücü kurum ve iş birliğine gidilen kurumların da destekleriyle oluşturulan proje bütçesinden karşılanacaktır.

Katılımcı öğretmenlerin; proje etkinliklerine katılmak için Konya'ya gelişleri ve etkinliklerin sonuçlanmasının ardından Ankara'dan, ikamet yerlerine geri dönüşleri için gereken ulaşım ücretleri ile bunun dışındaki tüm bireysel masrafları kendilerine aittir. Bu giderler dışında katılımcı öğretmenlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.