Değişen Okuryazarlık Algısı

İlk çağlardan bu yana seslerin, semboller kullanarak gösterilmesini ve anlamlandırılmasını ifade eden okuryazarlık becerisi, gelişen iletişim ve bilgi teknolojileri ile yenilikleri hem beceri hem de zihinsel olarak bir algılama sürecini ifade etmeye başlamıştır. Günümüzden beklenen okuryazarlık becerisine sahip bir birey, yalnızca alfabedeki harfleri değil; iletişim ve bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği günümüz dünya şartlarında karşısına çıkan tüm sembolleri, işaretleri, elektronik metinleri, görselleri, grafikleri anlamak ve amaçlarına ulaşabilmek için farklı formlarda ürünler (afiş, film, logo, slogan, kodlama vb.) ortaya koymak durumundadır.

Gelişen teknolojik araçlar ile birlikte gelişen okuma ve yazma durumları, gelecekte ortaya çıkacak yeni iletişim araçları ile birlikte değişime devam edecektir. Bu yüzden okuryazarlıkla ilgili pek çok yeni kavram literatüre girmiş durumdadır. Tarım okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, ekolojik okuryazarlık, dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı gibi isimlerden de anlaşılabileceği üzere “okuryazarlık” kavramı pek çok alanla birlikte kullanılarak, bu alandaki gelişmeleri doğru algılayabilme ve yetkin olarak alan becerisine sahip olma anlamlarında kullanılmaya başlamıştır. Bu okuryazarlık becerileri arasından dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerileri, çağımızın vazgeçilemez beceriler bütünü olarak yerini almıştır.

Öğretmenler on ikişer kişilik gruplara ayrılırlar. Her grupta, bir grup sözcüsü seçilir. Kısa bir sunum yapılır sonrasında gruplara okuryazarlık çeşitlerine ilişkin görseller sunulur. İlgili okuryazarlık alanında katılımcıların kendi etkileşim biçimleri ve kullanım şekillerini ifade etmeleri istenir. Sonrasında “okuryazarlık” kavramının nasıl bir bakış getireceğine ilişkin tahminler alınır.

Her bir grup daha önceden belirlenen 8 farklı okuryazarlık alanından birine ilişkin (her grup bir okuryazarlık alanını temsil etmektedir) grup üyelerinin birbiri ile paylaştığı en ilginç hikâyelerden birini seçer. Bu hikâyeden hareketle okuryazarlık kavramında bireylerin tecrübelerinin gelişimi ve bu okuryazarlık alanında meydana gelen değişim resmedilmiş olur. Sonrasında uzman tüm grupların sunumu bittikten sonra kısa bir özetle bu değişime dikkati çekerek etkinliği sonlandırır.

 

 

Başlangıç Zamanı

09:00

21/06/2019

Bitiş Zamanı

10:00

21/06/2019

Adres

Konya Anemon Hotel

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle