İnternet Girişimciliği ve İnovasyon

İnternet araçlarının toplumsal tabana daha hızlı bir şekilde nüfus etmeye başlaması ile bu araçlara ve bilgiye ulaşım her geçen gün kolaylaşmış, bireylerin dijital dünya ile etkileşimleri hızlı bir şekilde artmaya başlamıştır. Bilgi çağının getirmiş olduğu inovatif yaklaşımlarla internet birçok fırsata kapı aralamaya başlamıştır.  Bu fırsatları yakalamak için öncelikli olarak iyi birer internet okur-yazarı birey olmak gerekmektedir. İnternetin getirmiş olduğı fırsatları, bu fırsatların sunuldukları platformları ve bu platformların kullanış biçimlerimi kavramak oldukça önem arz etmektedir.
İnternetin gelişimi ile birlikte kullanıcılara sunulan en büyük fırsatlardan biri de internet girişimciliği olmuştur. Bugün dijital pazarlama ve e-ticaret çerçevesindeki internet girişimciliği, girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerinde oldukça önemli bir yere oturmaya başlamıştır. Bu eğitim ile hedef kitleye internet okur-yazarlığı, girişimcilik ve inovasyon, internet girişimciliği konu başlıklarında eğitimler verilerek internetin etkin kullanımına yönelik bilgiler aktarılacaktır.
Bu eğitimden sonra, eğitimi alan öğretmenlerin, bulundukları illerde konunun hassasiyetine binaen kazandıkları bilgi ve becerileri öğrencilerine, velilere ve çevrelerine aktarmaları beklenmektedir. Hatta daha da ötesinde okul-öğrenci-aile iş birliğinde farkındalık faaliyetleri yapmaları önem arz etmektedir. Bu noktada öncelikle eğitimi alan hedef kitledeki eğitimcilere, önemli sorumluluklar düşmektedir.

Başlangıç Zamanı

10:00

26/06/2019

Bitiş Zamanı

11:30

26/06/2019

Adres

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle