Medya ile Bir Kampanya Yürütüyorum

Bu etkinliğin genel amacı sosyal sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için yapabileceklerimizin farkında olmak. Alt amaçlar ise şunlardır:

  • Öğretmenlerin, yazı, ses ve görüntülerin gücünden yararlanarak bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatmalarını sağlayabilmek.
  • Öğretmenlerin sosyal medyanın, gazete ve dergilerin, afişlerin sosyal projelerdeki gücünü fark etmelerini sağlamak.

Engelli bireyler, sigaranın zararları, yerli malı, çocuk istismarı gibi konularda öğretmenlerin  grup çalışmaları şeklinde hazırlamaları beklenen kampanyaların tasarlamasına yönelik aşamalar açıklanır.  Bir kampanya tasarlanırken şu uygulama basamakları sırasıyla izlenir.

1.     Problem-konu-amaç

2.     Hedef grup

3.     Araştırma

4.     Plan ve Stratejiler

5.     Hazırlık

6.     Verilmek İstenen Mesaj/lar

7.     Aktiviteler

8.     Materyaller

9.     Ortaklarla İş birliği

10.  İnsan Kaynakları

11.  Farkındalık

12.  Etki ve Yaygınlaştırma

13.  Medyayı Kullanma

14.  Sonuçlar ve Değerlendirme

Proje yürütücüsü bu uygulama basamaklarının gerçekleştirilmesi noktasında rehberlik yapar. Grup çalışmasında hem akran öğrenmesi gerçekleştiren öğrenci hem de yaparak yaşayarak öğrenmeler gerçekleştirebileceklerdir. Bu çalışmalar ile öğrencilerde gelişmesi/geliştirilmesi beklenen beceri ve öğrenme alanları şunlardır: Takım çalışması ve sorumluluğu bilinci, yazarlık becerileri, konuşma becerileri, Teknolojiyi Kullanma Becerileri, Sosyal Medyayı kullanma Becerileri, Eleştirel Düşünme ve tasarlama becerileri, Sosyal ilişkiler kurabilme becerileri, Çözümleme ve Değerlendirme Becerileri, Okuma ve Dinleme Becerileri.

            Değerlendirme:

Çalışmalar tamamlandıktan sonra sırasıyla gruplara sunumlar yaptırılır. Sunumlar esnasında grup ve akran değerlendirmeleri yapılır. Daha sonra katılımcılara öz değerlendirme formları dağıtılarak öz eleştiriler yapmaları sağlanır.

Başlangıç Zamanı

16:00

21/02/2019

Bitiş Zamanı

16:00

28/06/2019

Adres

Konya Anemon Hotel

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle