Sanal Dünyada Yabancı Olmak

Katılımcılara iki öykü sunularak etkileşimleri sağlanacak ve sorun temelli bir olayı çözmek için ne gibi etkinlikler önerdikleri, uyguladıkları gözlemlenecek sonrasında ise değerlendirmeler yapılacaktır.

Öykülerden biri oldukça farklı bir dilde konuşabilmeyi ve kriz anında iletişim kurabilmeyi gerektirmektedir. Konuşamadığınız, üretemediğiniz her dakika arkadaşlarınızdan birini kaybetme riskiniz bulunmaktadır. Katılımcıların gruplara ayrılarak canlandırmaları ve kendi çözümlerini üretmelerini gerektiren bu öykü iletişimin anında, hızlı, çözümcü ve etkin olması gerekliliğinin altın çizmekte ve kriz anında iletişimin değerini vurgulamaktadır. Diğer öykü ise sanal olarak deneyimlenmesi gereken bir öyküdür. Aslında her katılımcı aynı öykünün içinde olsa da kendi deneyimi onu farklı noktalara taşıyabileceğinden, bu interaktif anlatı biçimi de yine kriz anında neler yapılabileceği ile bağlantılıdır.

Sanal gerçeklik uygulamaları ve öykülerin bu programda olmasının temelinde, öğretmenlerin, bu tür uygulamaları sıklıkla kullanan öğrencilerini anlayabilmeleri, onları doğru yönlendirebilmeleri, gerektiğinde kendi uygulamalarını kendilerinin yazabileceklerini vurgulayabilmeleri yatmaktadır.

Başlangıç Zamanı

10:00

22/06/2019

Bitiş Zamanı

21:00

27/06/2019

Adres

Konya Anemon Hotel veya Ankara Akar Hotel

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle