Sosyal Sorumlu Blog Yazarlığı

Etkinliğin birinci aşamasında proje katılımcısı öğretmenlere kendilerine ait bir blog kurulması için yönlendirmeler yapılacak ve blogların kurulma aşamasında öğretmenlere destek verilecektir. İkinci aşamada kurulan blog sayfalarında nasıl paylaşımlar yapılabileceği ve bu paylaşımları yaparken nelere dikkat edileceği ile ilgili yapılacak rehberliğin ardından katılımcıların bloglarına deneysel olarak içerikler yüklemeleri sağlanacak ve bu yüklemelerin ara ara proje etkinlik haftası sonuna kadar sürdürmeleri istenecektir. Katılımcı öğretmenlere sonraki aşamada, proje etkinlikleri çerçevesinde görev yaptıkları okullara/kurumlara döndüklerinde yapacağı çalışmaları blog adreslerinde yayınlamaları istenecek. Proje etkinliklerinin sonunda içerik yüklenen bolglar, blog yazarlığı doğrultusunda grup ve bireysel olarak değerlendirilecektir. Projenin gelişme ve sonuç raporunda bu bloglardaki gelişimler de raporlanacaktır.

Bu açıdan medya okuryazarlığı eğitimi ve öğretimini gerçekleştirecek olan öğretmenler dersleri kapsamında oluşturacakları bloglar üzerinden öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini oluşturarak, bu bilinci motive edebileceklerdir. Bencilleşen günümüz bireylerinin toplumsal fayda bağlamında kendi dışındaki diğerlerine yönelik sosyal sorumlu olarak nasıl davranabilecekleri, ne gibi projelerle içinde yaşadıkları topluma fayda sağlayabilecekleri sürekli olumsuz yönleri ifade edilen ve tartışılan internet mecrasında olumlu bir şeyler yapabilme motivasyonu bloglar üzerinden oluşturulabilecektir. Bu anlamda oluşturulacak “sosyal sorumlu bloglar” ile öğretmenler, topluma fayda sağlayabilen ve interneti fayda bağlamında kullanabilen öğrencileri internetin olumlu yönlerinin de olabileceği gerçeğiyle buluşturmuş olacaktır. Bu etkinliğin diğer önemli bir hususu ise değeri gün geçtikçe azalan ve kaybedilme noktasında gelen yazma yeteneğinin internet mecrasında yeniden aktif hale getirilmesi amacıdır. Bu etkinlik çerçevesinde edinilen kazanımlarla sanal gerçekliğin içerisinde gerçek hayatın değerlerinin de taşınabilmesi varsayımı sosyal sorumlu bloglar üzerinde yürütülecek çeşitli faaliyetlerle sorgulanacak ve belki de yeni bir bilimsel tartışmanın da kapısını aralayabilecektir.

Başlangıç Zamanı

14:30

21/06/2019

Bitiş Zamanı

12:00

28/06/2019

Adres

Konya Anemon Hotel ve Ankara Akar Hotel

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle