Medya ve Etik: Yanlış ve Yanıltıcı Haberler

Etkinliğin amacı, gün geçtikçe yaygınlaşan ve gündelik hayatımızın önemli bir bölümünü kaplamaya başlayan sahte ve yanıltıcı haberlerin farkında olmayı sağlamak ve bunların nasıl belirleneceği hakkında yöntem ve teknik denemelerinde bulunmaktır.

İnternette yer alan bir haber veya içeriğe ilişkin doğruluk ve yanlılık meselesinin anlaşılabilmesi için öncelikle kaynağın incelenmesi, yazarının kim olduğunun belirlenmesi, Genel Ağ’da yer alış tarihinin ve güncelliğinin tespit edilmesi aşamaları uygulamalı olarak gösterilecektir. Medya araçlarındaki içeriklerde yanlılıklara ilişkin kullanılacak stratejiler arasından derinlemesine okuma yöntemi uygulamalarla gösterilecek, katılımcılardan yöntemi örnek haber ve içerikler üzerinden uygulamaları istenecektir. Etkinlikte ayrıca destekleyici kaynak ve yöntemlerin belirlenip uygulanması; uzmanlardan faydalanma gibi deneysel yöntemler ile oyunlaştırılmış uygulamalar, grup çalışması ve gözlem yöntemleri kullanılacaktır.  

Bir paylaşım yapmadan önce ele alınması gereken ilkeler maddeler halinde işlenecektir:

  1. Anayasaya aykırı mı?
  2. Görgü kurallarına aykırı mı?
  3. Başkalarını rahatsız edici mi?
  4. Gerekli mi?
  5. Topluma ya da bireye faydalı mı?

Başlangıç Zamanı

11:00

21/06/2019

Bitiş Zamanı

11:45

21/06/2019

Adres

Konya Anemon Hotel

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle