Yazılı Haberlerin Analizi

Bu etkinliğin amacı, gazete, dergi, bülten gibi medya araçlarında temel metin türü olan haber yazma yöntem ve tekniklerini medya okuryazarlığı ders öğretmenlerine kazandırmak ve öğrencilerine aktarmalarını sağlamaktır.

Başlangıç Zamanı

11:30

27/06/2019

Bitiş Zamanı

17:00

27/06/2019

Adres

Anadolu Ajansı Konferans Salonu

Etkinliği Düzenleyenler

Yorum Ekle