Adnan Altun Profil Fotosu 2

Doç. Dr. Adnan ALTUN

Proje Uzmanı

Abant İzzet Baysal Üniversitesinde medya okuryazarlığı alanında çalışmalar yürüten öğretim üyesidir.  ALTUN, yüksek lisans ve doktora eğitimini medya okuryazarlığının “Sosyal Bilgiler” dersi ile ilişkilendirilmesi alanında gerçekleştirmiş olup Çocuk ve Medya Hareketinde (Çocuk Vakfı, RTÜK ve BYEGM), bilim ve değerlendirme kurulu üyeliği, strateji yazım grubu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca “Medya Okuryazarlığı” ve “Sosyal Bilgiler” derslerine ait öğretim programlarının ve ders kitaplarının hazırlanmasında koordinatörlük görevini yürüten araştırmacının, medya okuryazarlığı ve sosyal bilgiler eğitimi alanlarında bilimsel yayınları bulunmaktadır. 2016-2017 yılları arasında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğünün koordinatör kurum olarak görev yaptığı “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK 4005 projesinde proje uzmanı/araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yürüttüğü diğer projelerden bazıları şunlardır:

  • Bolu İli Merkez İlçe Eğitim Sorunları, Kamu Projesi, 2013-2015.
  • Sosyal Bilgiler Derslerinde Tarihi Mekânların Kullanımı Bolu İline Yönelik Bir Envanter Çalışması, Bilimsel Araştırma Projesi, 2014-2016.

Diğer Üyeler