Serkan Ökten foto (1)

Dr. Serkan ÖKTEN

Eğitmen (CİB)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında “İletişim Uzmanı” olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) bölümünde, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında, doktora eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Avrupa Birliği Çalışmaları programında tamamlamıştır. Aynı üniversitede “misafir öğretim üyesi” olarak ders vermenin yanı sıra “uyuşturucu madde bağımlılığı ile yeni bağımlılık türlerinin nedenleri ve bu kapsamda alınacak tedbirlerin tespit edilmesi” maksadıyla kurulan TBMM araştırma komisyonu bünyesinde uzman olarak da görev yapmıştır. Ayrıca araştırmacının; kamu yönetimi teori ve uygulamaları ile medya, halkla ilişkiler ve stratejik iletişim alanlarında çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.

Diğer Üyeler