Proje Etkinlik Haftası Ankara Etkinlikleri: TRT-AA-BTK

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” projesinde iş birliğine gidilen kurum etkinlikleri 26-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

25 Haziran 2019 tarihinde proje etkinliklerinin başladığı şehir olan Konya’dan Ankara’ya seyahat eden 112 kişilik proje ekibi (katılımcı öğretmenler, eğitmen ve rehberler), 28 Haziran 2019 tarihine kadar Ankara’da kalarak iş birliğine gidilen kurumları ziyaret etti ve proje etkinlik haftasını yine bu şehirde noktaladı.

Söz konusu proje kapsamında iş birliği yapılan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Anadolu Ajansı (AA) etkinlikleri 26-27 Haziran 2019 tarihlerinde, Ankara’da yer alan adı geçen kurumların etkinlik salonlarında başarıyla gerçekleştirildi.

Ankara etkinliklerine 26 Haziran tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna giderek başlayan katılımcı öğretmenler, söz konusu kurumda “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon”, “Siber Zorbalık”, “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi” ve “Mobil Destekli Sanal gerçeklik Uygulaması”  başlıklı etkinliklere katıldı.

Dr. Ahmet Çubukcu rehberliğinde “İnternet Girişimciliği ve İnovasyon” etkinliğine katılan katılımcılara, geçmişten günümüze internet dünyasında meydana gelen gelişmeler ile günümüz koşullarında internet alt yapısı yoluyla yapılabilecek iş ve işlemlere yönelik olarak beceri merkezli bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Dairesinde uzman olarak görev yapan Dr. Şahin Bayzan ise “Siber Zorbalık” etkinliğinde, katılımcı öğretmenler ile öğrencilerin internet dünyası başta olmak üzere dijital platformlarda karşılaşabilecekleri risklere yönelik örnek olay uygulamaları üzerinden bilgilendirmeler gerçekleştirdi. Dijital platformlarda bireylerin yasal hak ve sorumluluklarından, internet platformunda işlenen suçlara kadar geniş bir yelpaze içerisinde siber zorbalık konularında gerçekleştirilen eğitim süresince deneysel uygulamalar da gerçekleştirildi.

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmenlerinden Zeki Küçükkara, “Mobil Uygulamalarda Algı Yönetimi” başlıklı etkinliği ile katılımcı öğretmenlerin akıllı telefonlarda kullanılan pek çok örnek uygulama üzerinden bu uygulamaların hazırlanışı, kullanımı ve sürdürülebilirliği ile ilgili süreç ve aşamaları uygulamalı olarak ele aldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu “Mobil Destekli Sanal Gerçeklik Uygulaması” etkinliği ile TRT’den temin edilen sanal gözlükler ile katılımcılara üç boyutlu dünyanın kapılarını araladı. Cep telefonlarıyla da kolaylıkla kullanılabilen üç boyutlu gözlükleri kullanarak bazı uygulamaları tanıma fırsatı bulan katılımcı öğretmenlerin, bu yolla eğitim-öğretim süresinde yapılabilecekler üzerinde beyin fırtınası yaptılar.

Katılımcıların yarısı (48 öğretmen) da aynı günün öğleden sonrasında TRT Yayıncılık Tarihi Müzesini ziyaret etti. Dönüşümlü olarak gerçekleştirilen bu ziyarete katılamayan 48 öğretmen ise 27 Haziran tarihinde bu müzeyi ziyaret ederek başta TRT olmak üzere ülkemizin belli başlı medya kuruluşları ve haber ajanslarının geçmişi ve bugünü ile ilgili detaylı bilgiler edindi. Medya dünyasının geçirdiği aşamaları deneyimleme fırsatı bulan katılımcı öğretmenler; müze ziyaretini, etkileyici anlatımlarıyla ve rehberlikleriyle zenginleştiren görevlilere teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

27 Haziran tarihinde Anadolu Ajansı’nı ziyaret eden katılımcı öğretmenler, “Fotoğraf Okuma ve Fotoğrafın Gücü”, “Medyada Algı” ve “Yazılı Haberlerin Analizi” başlıklı etkinliklere katıldı.

Anadolu Ajansı Haber Müdürü Hayri Çetinkuş, “Medyada Algı” başlıklı etkinliği ile medya organlarının, kullandıkları yöntem ve tekniklerle insanları, milletleri ve ülkeleri nasıl yönlendirmeye çalıştıklarını örnekleriyle aktardı. Anadolu Ajansı Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte katılımcı öğretmenlere iyi bir fotoğrafın hangi nitelikleri taşıması gerektiği örnek çekimler üzerinden aktarıldı. Fotoğraf çekim tekniklerinin de ele alındığı etkinlikten sonra Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez tarafından “Yazılı Haberlerin Analizi” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi. Medyada kullanılan dilin, fotoğrafın, videonun insanlar, topluluklar ve devletler üzerinde nasıl etkiler doğurabilecekleri örnek dokümanlar üzerinden incelendi.

“Stratejik İletişim” ve “Çevrim içi İçerik Oluşturuyorum” başlıklı etkinlikler ise Akar Hotel Etkinlik Salonlarında 26 ve 27 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 26 Haziran 2019 tarihi akşamı gerçekleştirilen “Çevrim içi İçerik Oluşturuyorum” başlıklı etkinlik eğitmeni Ali Altınsoy, katılımcı öğretmenlerin bilgisayar veya akıllı telefonlarıyla kullandıkları web içeriklerinin geliştirilmesinde hangi strateji ve tekniklerin kullanıldığı örneklerle açıklandı. Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme uzmanlarından olan Ali Altınsoy tarafından iki saat süresince gerçekleştirilen etkinlikte konuyla ilgili teorik bilgilendirmenin ardından çeşitli uygulamalarla katılımcıların çevrim içi ortamlarda içerik geliştirmeleri sağlandı.

Stratejik İletişim” başlıklı etkinlik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzmanlarından Dr. Serkan ÖKTEN tarafından Akar Hotel Etkinlik Salonunda gerçekleştirildi. 27 Haziran 2019 tarihlerinde kırk sekizer katılımcı ile iki defa gerçekleştirilen etkinlikte stratejik iletişim unsurları ile ilgili teorik olarak bilgilendirme yapıldıktan sonra grup çalışmaları yoluyla katılımcıların çeşitli örnek olaylar ve durumlar yoluyla bu iletişim türünü kullanmaları sağlandı.

Yorum Ekle