Proje Özeti

Bu projenin amacı; gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı olarak anlamı değişmeye başlayan ve kapsam alanı gittikçe genişleyen "okuryazarlık" becerilerini kazanmış öğrencilerin yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu projeyle, günümüz dünya koşullarının gerektirdiği dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerinin Medya Okuryazarlığı dersi öğretmenlerine uygulamalı etkinliklerle kazandırılması ve bu becerilerin, öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılması planlanmaktadır. Proje eğitimleri, Medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık alanında araştırma ve çalışmalar yapan akademisyenler ile bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumlarındaki uzmanlar tarafından verilecektir. Dijital çağın bireylerinde bulunması gereken nitelikler, 21. Yüzyıl bilgi ve belge paylaşımı, siber tehditler, doğru ve güvenilir bilgilere erişim stratejileri, televizyon ve radyo programları, iletişim stratejileri, akıllı telefon gibi hızlı ve pratik medya araçlarıyla sanatsal üretimler (film vb.) ve uygun ortamlarda paylaşım için gereken becerilerin de dâhil olduğu dijital okuryazarlık becerileri ile ilgili eğitimlerde proje uzmanlarına, Anadolu Ajansı (AA), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) uzmanları da destek vermektedir. Projede; bilgi teknolojileri, iletişim ve medya okuryazarlığı becerilerinin katılımcı öğretmenler aracılığıyla öğrencilere aktarılması hedeflendiği için 2019-2020 eğitim-öğretim yılında "Medya Okuryazarlığı" dersini okutabilecek niteliğe sahip, Türkiye genelinden 96 gönüllü öğretmen, projenin doğrudan hedef kitlesini, katılımcı öğretmenlerin öğrencileri ise dolaylı hedef kitlesini oluşturmaktadır. Proje sürecinde gözlemler, e-öğrenme uygulamaları, grup ve saha çalışmaları, deneysel uygulamalar, atölye çalışmaları ve artırılmış gerçeklik uygulamaları yoluyla gerçekleştirilecek etkinliklerin, ilerleyen süreçlerde katılımcı öğretmenlerin öğrencilerine aktarılması ve öğrencileri çevreleyen tüm kesimleri hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir. Bu doğrultuda proje katılımcısı öğretmenlerin okullarında medya okuryazarlığı kulüplerini kurarak öğrencileriyle birlikte görsel sanatlarla zenginleştirilmiş medya ürünleri oluşturmaları hedeflenmektedir. Proje etkinlikleri ile ulaşılmak istenen amaç ve hedefler, katılımcı öğretmenlerin proje etkinlikleri öncesinde, sırasında ve sonrasındaki geri bildirimlerine dayalı ölçme ve izleme araçlarıyla değerlendirilecektir. Eğitim öncesi projeden beklenenler ve etkinlikler sonrasında projeye yönelik geri bildirimler “beklentiler” ve "memnuniyet" anketleri ile elektronik ortamda alınacak, sonuçlar öz ve akran değerlendirme formları da göz önünde bulundurularak raporlanacaktır. Proje sürecinde; öğretmenlerin yaptığı etkinliklerin ürünleri ve etkinlik sürecinin görüntü kayıtları öğrenen seçki dosyalarında toplanacak ve katılımcı öğretmenlerin görüşleri ile birlikte bir kılavuz kitap hâline getirilecek; ülkemizin proje konusuyla ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir.

Geleceğin Dünyasına Hazırlanan Öğretmen ve Öğrenciler
25
Medya, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Uzmanı
96
Katılımcı Öğretmen
960
Öğrenci
5000
Aile Bireyi

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi; güçlü resimlerin, sözcüklerin ve seslerin etkili olduğu bir dünyada yaşayabilmeleri için hazırlamak zorundayız.”

UNESCO, 1982

BİZ KİMİZ?

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) iş birliği ile 31 Ağustos - 04 Eylül 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Medya Okuryazarlığı Dersi ve Öğretim Programı Tanıtım Semineri”nde medya okuryazarlığı dersine giren öğretmenlere, söz konusu dersin öğretim programını ve kitabını hazırlayan akademisyenlerden Prof. Dr. Nilüfer PEMBECİOĞLU, Prof. Dr. Erol Nezih ORHON ve Doç. Dr. Adnan ALTUN tarafından bilgilendirmeler yapılmış, eğitimler verilmiştir.

Söz konusu seminerde okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve velilerde bir bilinç oluşturulması maksadıyla katılımcılardan, konu ile ilgili proje üretilmesi noktasında bir beklenti olduğu dile getirilmiştir. Bu seminerden hareketle, eğitime Konya'dan katılan Türkçe Öğretmeni Hüseyin SAYIN, bu beklentiye bir proje başvurusunda bulunarak karşılık vermiştir. Bu çalışmaların bir ürünü olarak “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimince yürütülerek başarı ile sonuçlandırılmış ve RTÜK Üst Kurulu üyeleri ile proje kapanış töreni gerçekleştirilmiştir.

Proje uzmanları ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, projenin büyüyerek ve gelişerek devam etmesi yönünde talepleri dikkate alınarak söz konusu akademisyen ve öğretmenler tarafından bu alanda çalışmalara devam edilmiş; medya, iletişim ve bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli kurumlarından (BTK, AA, TRT) alınan desteklerle yeni proje başvuruları yapılmıştır. Biz işte adı geçen bu eğitimleri ve söz konusu projeleri hazırlayan, yürüten ve kamu kurumlarında bu uğurda çalışmalara devam eden geniş bir aileyiz.

AMACIMIZ

Önceki çağlarda başlı başına bir sorun olan bilgiye ulaşma (erişim), gelişen bilgisayar ve internet teknolojileri ile artık -istisnai durumlar ve imkânsızlıklar hariç- bir sorun olmaktan çıkmıştır. Günümüzün bireyleri, geçmişte çok uzun süreçlerde ulaşılabilen bilgi kaynaklarına neredeyse saniyeler içerisinde erişebilmektedir. Bilgiye ulaşmanın hızlanması, ulaşım kanallarının çeşitlenmesi ve bilgi kaynaklarının artması; doğru ve güvenilir bilgilere erişimi ve bilgiyi doğru yapılandırma sorununu da beraberinde getirmiştir.

Öğrencilerimiz, pek çok dijital ortamda yer alan çeşitli bilgilere hızlı bir şekilde ulaşır hâle gelmekte fakat doğrularla karışmış olan yalan yanlış bilgilerle de karşı karşıya kalmaktadır. Onların bu veri yığınından doğru ve güvenilir bilgilere erişebilmesi bu alanda donanımlı öğretmenlerin yetişmesine ve öğrencilerine doğru rehberlik yapmasına da bağlıdır. Aksi durumda öğrencilerimiz kendi başlarına yürüyeceği bu dijital yolculukta deneme yanılma yoluyla pek çok sorunla ve tehlike ile karşı karşıya kalabileceklerdir. Yanlış bilgilere ulaşma, kişisel verilerini kötü niyetli kişilere kaptırma, zaman kaybı, etkili iletişim kuramama, siber zorbalığa maruz kalma bu sorunlardan bazılarıdır.

Öğrencilerimiz, bilgi patlamasının yaşandığı dijital ortamlarda artık doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma, elde ettiği bilgi ve belgeleri çözümleme, sorgulama, değerlendirme ve bireysel sorumluklarının bir gereği olarak farklı dijital ortamlarda yeni medya iletileri üretme strateji, yöntem ve tekniklerini öğrenmek durumundadır. Bu proje ile başta medya okuryazarlığı olmak üzere dijital okuryazarlıklarla ilgili bilgi ve becerilerin, öğretmenler ve öğrencileri yoluyla toplumun çekirdeği olan ailelerle buluşturulması, toplum ve birey yararına kullanılması amaçlanmaktadır.

Proje Ekibi

Projede Görev Alan Uzman, Eğitmen ve Rehberlerimiz

Proje Personeli

Adnan Altun Profil Fotosu 2
Hüseyin Sayın Profil 2

Hüseyin SAYIN

Proje Yürütücüsü

Proje Eğitmenleri

AA’nın “Ajans Haberciliği” eğitimi başladı

Hayri ÇETİNKUŞ

Eğitmen (AA)
Serkan Ökten foto (1)

Dr. Serkan ÖKTEN

Eğitmen (CİB)
Şahin Bayzan Profil Fotosu

Dr. Şahin BAYZAN

Eğitmen (BTK)
Fırat Yurdakul Profil Fotoğrafı

Fırat YURDAKUL

Eğitmen (AA)
Hasan Öymez Profil Fotoğrafı

Hasan ÖYMEZ

Eğitmen (AA)
Kurtuluş Özyazıcı Profil Fotosu

Kurtuluş ÖZYAZICI

Prodüktör (TRT)
Selim PEksarı Profil Fotosu 2

Selim PEKSARI

Prodüktör (TRT)
Osman Aday Profil Fotosu

Osman ADAY

Eğitmen
aslı sürek profil fotosu

Aslı SÜREK

Eğitmen
Ali Altınsoy Profil Fotosu

Ali ALTINSOY

Eğitmen

Proje Rehberleri

Mustafa Aydın Profil Fotoğrafı
Ebru Ardıç Profil Fotoğrafı

Ebru ARDIÇ

Proje Rehberi
Sercan İldem Profil Fotosu

Sercan İLDEM

Proje Rehberi
Ali Kemal Eker Profil Fotosu

Ali Kemal EKER

Proje Rehberi
Ekrem Özmen Profil Fotosu

Ekrem ÖZMEN

Proje Rehberi
Tahir Yaman Profil Fotosu 2

Tahir YAMAN

Proje Rehberi
Tahir Kutluay Aksoy Profil Fotosu

Tahir Kutluay AKSOY

Proje Rehberi

Kurum Yöneticileri

seyit ali büyük

Seyit Ali BÜYÜK

Proje Koordinatör Kurum Yöneticisi
Servet Altuntaş Profil

Servet ALTUNTAŞ

Proje Koordinatör Birim Yöneticisi
AA’nın “Ajans Haberciliği” eğitimi başladı

Hayri ÇETİNKUŞ

Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü
IMG-20190410-WA0009

Dr. Mustafa KÜÇÜKALİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı
abdurrahman çakır

Abdurrahman ÇAKIR

TRT Medya Eğitim Koordinatörü
ekrem özdemir2

Ekrem ÖZDEMİR

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Planlama Müdürü