Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından 31.08.2015-04.09.2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Medya Okuryazarlığı Dersi ve Öğretim Programı Tanıtım Semineri”nde medya okuryazarlığı dersine giren öğretmenlere müfredat hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz konusu seminerde öğretmen, öğrenci ve velilerde bir bilinç oluşturulması maksadıyla katılımcılardan, konu ile ilgili proje üretilmesi noktasında bir beklenti olduğu dile getirilmiştir. Bu seminerden hareketle “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi” isimli TÜBİTAK projesi, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürütülerek başarı ile sonuçlandırılmıştır.

Proje etkinliklerinin ardından katılımcı öğretmenler ile proje yürütücüsü arasındaki iletişim devam etmiş ve “Genç Medyatörler” isimli bir e-twinning projesi yazılarak yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında medya, bilişim ve görsel sanatlarda yetenekli öğrencilerden oluşan kulüpler kurulmuş, bu kapsamda öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde okullarının basın yayın faaliyetlerini (tanıtım, reklam, gazete) yürütmeye başlamışlardır. (Bkz: https://live.etwinning.net/projects/project/151293)

Makedonya’nın Struga kentinde 2015 yılında düzenlenen Medya Literate Digitally Skilled: Ready for Anti-Discrimination Campaigning isimli Youtpass (Erasmus+) projesi, bazı etkinliklerde referans olarak alınmıştır. 2015 yılında katılımcı olarak Türkiye’nin de yer aldığı projede katılımcı gruplar kendilerine verilen konularla ilgili medyayı etkin bir şekilde kullanarak çeşitli üretimler yapmışlar ve kampanyalar düzenlemişlerdir. Proje bünyesinde yer alan “Medya İle Kampanya Yürütme” etkinliği “bu projeden ilham alınarak tasarlanmıştır.