coşkun yıılmaz

Coşkun YILMAZ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

   16-21 Ocak 2017 tarihleri arasında, Konya ilinde düzenlenen, TÜBİTAK destekli “Geleceğin Okuryazarlarını Yetiştiren Öğretmen Eğitimi”ne katıldım. Bu eğitime katılmak istememin en önemli nedeni sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yaptığım okulumda aynı zamanda medya okuryazarlığı derslerine de girmemdi. Proje ekibinin medya okuryazarlığı ders kitabının yazarları olması, projeyi anlamlandıran nedenlerden biri oldu.

   İlk gün proje uzmanlarının “Değişen Okuryazarlık Algısı, Dijital Çağın Bireyleri, Siber Zorbalık ve Farkındalık, Medya ve Etik” konularında yapmış oldukları sunumlarla medya okuryazarlığına ait birçok yeni kavram öğrenerek, dersin içeriği hakkında daha fazla bilgi sahibi oldum.

   Sonraki günlerde yaptığımız “Film Atölyesi” etkinliğiyle, derslerde kullanabileceğim “kısa film” yapımını öğrendim. “TV programı hazırlıyorum.”, Dijital hikâye oluşturuyorum, Tarih Yazıyorum: Araştırmacı Gazeteci Tekniği, Sosyal Bilgilerin Propagandasını Yapıyoruz, Sosyal Medyada Medya Üretimi, Gördüğümü Anlatıyorum: Radyoya Program Yapıyorum” gibi etkinliklerle dersin, işlenişi hakkında detaylı bilgi sahibi olup, “medya okuryazarlığı” dersinde öğrencilerin etkin olarak katılmasını sağlayacak yeni yöntemler öğrendim.

   Burada öğrendiklerimin “medya okuryazarlığı” dersi haricinde, sosyal bilgiler dersinin de anlatımına yardımcı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimin anlatılanları daha iyi kavramaları ve öğrendiklerini pekiştirmeleri için dijital hikâye ve kısa film oluşturmaya başladım. Bu projede ilk adımı atarak, bu eğitimi almamızı sağlayan meslektaşım Proje yürütücüsü Hüseyin Sayın’a, bilgi ve emeklerini bizden esirgemeyen Prof. Dr. Nilüfer Pembecioğlu’na, Prof. Dr. Erol Nezih Orhon’a, Doç. Dr. Adnan Altun ’a ve projede görevli olan diğer bütün arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ederim.