Gülhan Kulak+

Gülhan KULAK

Türkçe Öğretmeni

İlana çıktı bir TÜBİTAK projesi,
Hem de “Gönüllerin Şehri” Konya’da.
Duyuldu 49 ilden öğretmenlerin sesi,
Projeyi yürüttü Hüseyin Hoca.

Birçok sorunla baş ettik proje uğruna
Çıktı sonunda yazılarımız onaya.
Sorun çıkaran yöneticiler olsa da
İlgili yönetmelikle “görevli izinli” sayıldık sonunda.

Konya’da buluştu
Dijital çağın okuryazar bireyleri,
Açılış ardından gruplar oluştu
Projeler bir araya getirdi öğretmenleri.

Dijital vatandaş olma yolunda
Başladık tişörtleri boyamaya.
Medya okuryazarlığının propagandasını
Tişörtlerimizi giyerek yaptık Mevlana Meydanı’nda.

Sayısız etkinlikle geçiyordu hafta
Dijital bireyler koşuşturmakta.
“Geleceğin Gazetecileri” dersinde
Neden ara vermedi ki Nilüfer Hoca.

Sabah aradı özel numara
Ters köşe yaptı Şahin Hoca.
Bilişim Teknolojileri Kurumunda
Dedi, izin vermeyin siber zorbalığa.

Konya’da başlayan yolculuğa
Son verdik Ankara’da.
Merak etme Hüseyin Hoca öğrencileri
Bizlere emanet “Medya Okuryazarlığı” dersi.

Seminer sonunda yapıldı başarı testi.
Kopya desen Allah’ın emri
Fakat kurallara uymayınca,
Kızdı bize Ebru Hoca.

Döndük okullarımıza,
Dedik ki müdürümüze:
-Gönüllerin şehri Konya’dan
-Bak! Hele kim geldi.